PVC Дограма

РVС прозорците предлагат всички предимства които днес може да се очакват от един прозорец: отлична топло и шумоизолация, красив дизаин и лесна подръжка. Коефициентът им на топлопроводимост е нисък, което предполага много добри изолационни свойства.
Производителите на профили развиват своите технологии, влагайки усъвършенствани съвременни модификатори, т.е. подобряват качествата на профилите.
Вградената в PVC-профилите стоманена армировка осигуряват нужната здравина на профилите.
Scroll to top